INSCHRIJVING GESLOTEN

Het inschrijfgeld bedraagt € 30 per schip plus de kosten van het (verplichte) ralleydiner à € 40 per deelnemer.
Je kunt het inschrijfgeld overmaken op rekeningnummer: NL90 ASNB 0706 8476 60 t.n.v. S.R. Does.
Jou inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld door ons ontvangen is.

Terugtrekken kan altijd. Afzegging tot 1 maand vóór de SSR wordt het inschrijfgeld + dinerkosten gerestitueerd. Daarna alleen de kosten van het diner. Na 15 juni wordt niets meer gerestitueerd.

Gegevens schipper

Gegevens schip

Gegevens walcontact

Gegevens bemanningslid 1

Gegevens bemanningslid 2